home
kantoor het team van maxius
   
aansprakelijkheidsrecht

 

Advocaat-vennoot:
Jan Goedhuys >>

bouwrecht
familie en erfrecht
handelsrecht en ondernemingsrecht
invorderingen en beslag
milieurecht, stedenbouwrecht
arbeidsrecht, sportrecht
strafrecht
jeugdbeschermingsrecht
bemiddeling
 
 

omvat:

  • oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten)
  • werking van een vennootschap (o.m. bestuur, algemene vergadering)
  • ontbinding en vereffening van een vennootschap
  • overnames, fusies en splitsingen
  • financieringsoperaties (o.m. kapitaalverhoging, uitgifte warrants, opties)
  • inkoop van eigen aandelen en managementbuy-outs
  • aansprakelijkheid van bestuurders
  • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • v.z.w.-wetgeving