home
kantoor het team van maxius
   
aansprakelijkheidsrecht

 

Advocaat-vennoot:
Bernadette Oversteyns >>

Advocaten:
Greet Blockx >>
Kim Vansnick >>

bouwrecht
familie en erfrecht
vennootschapsrecht
invorderingen en beslag
milieurecht, stedenbouwrecht
arbeidsrecht, sportrecht
strafrecht
jeugdbeschermingsrecht
bemiddeling
 
 

omvat:

 • handelsovereenkomsten (o.m. concessie, agentuur, franchising, distributie)
 • algemene voorwaarden en facturen
 • handelspraktijken
 • mededingingsrecht
 • niet-concurrentiebedingen
 • consumentenrecht
 • productaansprakelijkheid
 • intellectuele eigendom: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, licenties
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
 • gerechtelijk akkoord en faillissement
 • fiscale procedures
 • handelsarbitrage en -bemiddeling