home
kantoor het team van maxius
   
aansprakelijkheidsrecht

 

Advocaten-vennoten:
Kristin Stas >>
Febian Aps >>

Advocaten:
Christos Gounakis >>
Tini De Craen >>
Sien Beckers >>
Liesbeth Collier >>
Anne Tans >>

bouwrecht
handelsrecht en ondernemingsrecht
vennootschapsrecht
invorderingen en beslag
milieurecht, stedenbouwrecht
arbeidsrecht, sportrecht
strafrecht
jeugdbeschermingsrecht
bemiddeling
 
 

omvat:

  • voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • echtscheiding
  • afstamming, adoptie, uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregelingen en recht op persoonlijk contact
  • beschermingsstatuten inzake onbekwamen
  • onderhoudsgeld
  • vereffening huwelijksgemeenschap, advies inzake huwelijkscontracten
  • erfrechtelijke geschillen
  • schenkingen en testamenten
  • vermogens- en successieplanning (estate planning)