home
kantoor het team van maxius
   
aansprakelijkheidsrecht

 

Advocaat-vennoot:
Bernadette Oversteyns >>

Advocaat:
Stijn Geuvens >>
Anne Tans >>

bouwrecht
familie en erfrecht
handelsrecht en ondernemingsrecht
vennootschapsrecht
invorderingen en beslag
milieurecht, stedenbouwrecht
strafrecht
jeugdbeschermingsrecht
bemiddeling
 
 

omvat:

 • arbeidsrecht in al zijn aspecten
 • arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, carpolicy, internetpolicy
 • welzijn op het werk
 • beëindiging arbeidsovereenkomsten, collectief ontslag
 • onderhandeling en verdediging in individuele arbeidsgeschillen
 • collectieve conflicten: staking, bezetting, blokkade
 • sociale zekerheid
 • (schijn)zelfstandigheid
 • geschillen met de RSZ, het RSVZ, …
 • sociale overlegorganen, sociale verkiezingen
 • sportrecht
 • sociaal strafrecht
 • reglementering van de dienstencheques