HOME
het kantoor het team van maxius praktijkdomeinen
   
de aanpak bij maxius

Hoe het ereloon en de kosten er in uw specifieke situatie zullen uitzien,
wordt steeds vooraf besproken.
Vanaf 1 januari 2014 is 21% B.T.W. verschuldigd op het ereloon en de kosten.

Erelonen
Het ereloon is de financiële vergoeding voor het intellectuele werk van de
advocaat. Doorgaans wordt het berekend per uur.
Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak worden
gepresteerd, bijvoorbeeld de studie van een dossier, de onderhandelingen,
het opstellen van een conclusie, het pleiten, enzovoort.
Om diensten te kunnen leveren aan een cliënt, zijn er daarnaast uren die niet
specifiek aanwijsbaar zijn, bijvoorbeeld de organisatie van het kantoor, de boekhouding, bijscholing… Een vergoeding hiervoor zit in het uurtarief vervat.
Het uurtarief wordt afgestemd op het belang van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid,
het resultaat en/of de draagkracht van de cliënt.
Voor bepaalde prestaties kan het ereloon bestaan uit een afgesproken bedrag
of een percentage (zie ook hieronder: Incasso).

Kosten
Dit zijn aanwijsbare uitgaven met inbegrip van personeelskosten, die gemaakt
worden voor rekening van de cliënt.
maxius rekent ze aan als volgt:
openen nieuw dossier en archiveren dossier: € 75
briefwisseling en tekstverwerking: € 10/pagina
aangetekende verzending: € 10
telefoon: € 2,50/uitgaande oproep
fax: € 2,50/uitgaand faxbericht
fotokopie: € 0,50/pagina
kleurkopie: € 2,50/pagina
scan: € 0,50/pagina
verplaatsingen: € 0,60/km
voorgeschoten kosten (hierop is geen BTW verschuldigd): volgens de werkelijke uitgaven (attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, griffierechten, enz.)
Afhankelijk van de aard van het dossier kunnen de kosten ook forfaitair worden begroot op een percentage van het ereloon.

Incasso
Voor incasso-opdrachten hanteren wij bijzondere tarieven voor het ereloon en
de kosten.
Zo zal in geval van succesvolle recuperatie het ereloon doorgaans
een percentage bedragen van de geïnde bedragen of een vooraf afgesproken
forfaitair bedrag. Dit laatste is vooral bij kleinere schuldvorderingen interessant.

In bepaalde gevallen kan ook voor de kosten met een forfait gewerkt worden.

We werken voor elke cliënt een systeem op maat uit om de invordering van
zijn onbetaalde facturen (of andere schuldvorderingen) op een efficiënte en
rendabele manier te laten verlopen.

Rechtsbijstand
Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, vallen - binnen de
grenzen van de dekking - de kosten van advies en verdediging, ook die van
medische of technische raadgevers, en de gerechtskosten ten laste van uw
rechtsbijstandsverzekeraar. 


 

 

kantoorprofiel
e-brieven
nieuws
contact