home
kantoor praktijkdomeinen
 

 

Anne Tans

e-mail

Anne Tans behaalde haar diploma aan de KU Leuven (2012 Master in de rechten).
Van 2012 tot 2015 werkte zij als assistente aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven, waar zij onderzoek uitvoerde naar het welzijnsrecht en onderwijstaken verzorgde in het welzijnsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 
Zij is sinds 2015 ingeschreven aan de balie in Leuven.


uw contactpersoon inzake

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht >>
Familie, huwelijksvermogens- en erfrecht >>


publicaties

A. Tans en J. Put “Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandeling” in J. Put (ed.), Themis Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2014, 51-74.
H. Op de Beeck, J. Put, A. Tans, S. Pleysier en K. Hermans, Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheimLeuven, LannooCampus, 2014, 328 p.

A. Tans en J. Put, Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen, Leuven, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2013, 42p.

H. Op de Beeck, A. Tans, J. Put, S. Pleysier en K. Hermans, Evaluatieonderzoek “Protocol van Moed”, een experiment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling, 2013.

A. Tans, “Beroepsgeheim van advocaat en zorgverlener compatibel?”, Juristenkrant 2013, afl. 272, 7.

 

naar de advokaten-counsels
advocaten
administratief
vacatures
 
Gounakis Christos
vansnick
de craen tini
puissant laurent
beckers sien
collier
Dorien Vervoort
vangool