home
kantoor het maxius team praktijkdomeinen
 

 

Bernadette OVERSTEYNS

e-mail

Bernadette Oversteyns behaalde diploma's aan de KU Leuven
(1985 Lic. Rechten; 1993 Doctor in de rechten met het proefschrift
"Arbeidsrecht en flexibiliteit.
Een juridisch onderzoek van atypische arbeidsovereenkomsten", promotor
Prof. Dr. R. Blanpain) en aan de Summer School in Comparative Industrial
Relations, SINNEA, Bologna, Italië (1991).
Van 1985 tot 1994 was zij assistent aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven
in de afdeling Arbeidsrecht.
Zij is sinds 1993 als advocaat ingeschreven aan de balie in Leuven.

uw contactpersoon inzake

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht >>
Handels- en ondernemingsrecht >>
Milieu, stedenbouw en administratief recht >>

publicaties

B. OVERSTEYNS en K. VERELST, "Onrechtmatig verkregen bewijs in arbeids-
zaken: de rechter wikt en weegt belangen" in Arbeidsrecht tussen wel-zijn en
niet-zijn. Liber Amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford,
Intersentia, 2009, 385-404.

"Het lot van de arbeidsovereenkomst bij overdracht van de handelszaak"
in De overdracht van de handelszaak, documentatiebundel van de studie-avond
van de Kamer der Notarissen en de Orde van Advocaten van Leuven van
12 juni 1997

"Het Hof van Cassatie over het beding van proeftijd", Or. 1994, 163-168

"Telewerk" in Arbeidsrecht, een confrontatie tussen theorie en praktijk, O. VANACHTER (ed.), Antwerpen, Maklu, 1993, 111-143

Arbeidsrecht en flexibiliteit. Een juridisch onderzoek van atypische arbeidsovereenkomsten, proefschrift tot het behalen van de graad van Doctor
in de Rechten, KU Leuven, 1993

B. OVERSTEYNS en R. BLANPAIN, "Country Report. Belgium" inTemporary
Work and Labour Law of the European Community and Member States
,
R. BLANPAIN (ed.), Deventer/Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers,
1993, 45-75

"Boekbespreking: Flexibele arbeid, Tegenspraak-Cahier 11, P. HUMBLET en L. LENAERTS (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 178 p.", 
T.P.R.
 1992, 270-272

"Arbeidsrechtelijk statuut van de thuiswerker", Gezinsbeleid in Vlaanderen,
Tijdschrift B.G.J.G. juni 1992, 32-37

"Telewerk. Juridische aspecten" in Telewerk, Leuven, V.K.W., 1992, 15-25

"Huitième congrès mondial de l'Association internationale des Relations de Travail", Revue du travail juillet-août-septembre 1989, 651-663

"8ste Wereldcongres van de Internationale Vereniging voor Arbeidsverhoudingen", Arbbl. juli-augustus-september 1989, 651-663

"Conference Report. 8th World Congress International Industrial Relations Association", The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations
 1989, Volume 5, Issue 3, 156-165

"I. Aanwerven, Hoofdstuk 1, Afdeling 4. De precontractuele fase" in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (ATO), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
A 104-10 tot A 104-640, losbl.

"Juridische problemen bij de aanwerving" in Gezondheid en onderneming.
AIDS, alcohol, drugs, roken. Referaten van de studiedag georganiseerd door
het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven op 20 mei 1988
,
B. OVERSTEYNS (ed.), Brugge, Die Keure, 1989, 81-100

Le SIDA et la relation de travail, (Dossier Social), Bruxelles, Ced. Samsom,
1989, 24 p.

AIDS en de arbeidsrelatie, (Sociaal Dossier), Brussel, Ced. Samsom,
1989, 24 p.

"I. Aanwerven, Hoofdstuk 1, Afdeling 3. Sollicitatie en selectie" in Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (ATO), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
A 103-10 tot A 103-800, losbl.

"Deel VI : Gezondheid en onderneming" in Personeelsbeleid en Arbeidsrecht,
Brugge, Die Keure, losbl.

enkele korte bijdragen in Nieuwsbrief voor mensen met personeel, o.a.
"De kaart voor sociale zekerheid" (nr. 184); "Ontslag: morele dwang" (nr. 189); "Alcoholverbruik als dringende reden" (nr. 193); "Wet uitzendarbeid" (nr. 219); "Boekbespreking: C. ENGELS, Ontslag wegens dringende reden, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 146 p." (nr. 254)

"Boekbespreking: Legal and Contractual Limitations to Working-Time in the
European Community Member States, R. BLANPAIN en E. KÖHLER (ed.),
Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, 448 p.", 
R.W.
 1988-1989, 621-622

"Het recht op eerbiediging van het privé-leven", R.W. 1988-1989, 488-498

"Boekbespreking: L. VAN HOESTENBERGHE, STUDENTenRECHT. Sociale en
Juridische Gids voor de Student Hoger Onderwijs, Acco, Leuven -
Amersfoort, 1988, 278 p.",J.T.T. 1988, 430

"Enkele juridische problemen rond sollicitatie en aanwerving",Or. 1988,
178-186

"Studiedag Gezondheid - onderneming en arbeidsrecht",Vlaams Tijdschrift
voor Gezondheidsrecht
 1988, 415-428

"Trefwoord S183. Stage" in De Rechtsgids, Sociaal recht, Gent, R. DILLEMANS
(ed.), Story-Scientia, losbl.

"Trefwoord S182. Huisarbeid" in De Rechtsgids, Sociaal recht, R. DILLEMANS
(ed.), Gent, Story-Scientia, losbl.

"Trefwoord S13. Proefbeding" in De Rechtsgids, Sociaal recht, R. DILLEMANS,
Gent, Story-Scientia, losbl.

"Het arbeidsrechtelijk statuut van de huisarbeiders", Or. 1987, 6-13

 

naar de advokaten-counsels
advocaten
administratief
 
Goedhuys Jan
Stas Kristin
Aps Febian
oversteyns