home
kantoor het maxius team praktijkdomeinen
 

 

Jan GOEDHUYS

e-mail

Jan Goedhuys behaalde diploma's aan de KU Leuven
(1986 Lic. Rechten; 1987 Aggregatie H.S.O. / N.U.H.O. Rechten)
en de K.U. Brussel (1993 aanvullende studies van vennootschapsrecht).
Jan is vanaf januari 2016 houder van het getuigschrift “bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”.
Hij is sinds 1987 ingeschreven aan de balie in Leuven en sinds 2010
ook aan de balie in Brussel.
Hij is bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
Van 1988 tot 2001 was hij deeltijds docent aan het Centrum voor Middenstandsopleiding (thans Syntra), Leuven.
Hij was voorzitter van het OCMW van Oud-Heverlee (2000-2006).
Jan was lid van de Raad van de Orde van Advocaten bij de balie van Leuven
(2010-2014) . Hij is lid van de commissie verzekeringen en sociale voorzieningen van de balie Leuven alsook van de Orde van Vlaamse balies.
Hij is lid van de Raad van Bestuur van het Solidariteitsfonds voor Advocaten
en Gerechtsdeurwaarders.
Bij de Raad van Bestuur van Precura Verzekeringen is Jan raadgever.
Hij is plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.

Doorheen zijn carrière was Jan ook actief lid van tal van juristen- en
andere verenigingen, o.a. het Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap.
Hij is voorzitter van volleybalclub Haasrode-Leuven (VHL — Liga A) en bestuurder van de vzw Belgische Volleyballiga.

uw contactpersoon inzake

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht >>
Bouwrecht en onroerend goed >>
Vennootschaps- en verenigingsrecht >>
Invorderingen en beslag >>
Strafrecht en strafprocesrecht >>
Bemiddeling >>

publicaties

"De verhouding tussen de statuten en het reglement van inwendige orde in de cooperatieve vennootschap en in de vennootschap onder firma"
(in voorbereiding).

De zelfstandige. Wegwijs in het juridisch kluwen, cursusnotities CM0 Leuven,
jaarlijks herwerkt van 1988 tot 2001.

Diverse bijdragen in Tips & Advies, een uitgave van Indicator, Leuven.

"Checklist verzekeringen" in het kader van de voordrachtenreeks georganiseerd
door de OVB over verzekeringen en sociale voorzieningen voor de advocaat.

 

naar de advokaten-counsels
advocaten
administratief
 
Stas Kristin
Aps Febian
Oversteyns Bernadette